ข่าวสาร

image
11 November 2022

รับโล่เกียรติคุณการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ

ได้รับโล่เกียรติคุณการรับรองมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain) และเข้าร่วมสัมมนาทิศทางของผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Logistics Hub ของอาเซียน

image
22 March 2021

กิจกรรมดีๆ ของมันต้องมี ของมันต้องแจก

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 บ.รวมถาวรขนส่ง จึงได้จัดกิจกรรม "RTT Mask ห่วงใยครอบครัว RTT"

image
10 March 2021

มอบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Platinum โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

มอบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Platinum โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

image
10 March 2021

ฝึกอบรมหลักสูตร "การขับรถอย่างปลอดภัยขั้นสูง สำหรับรถบรรทุก"

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ร่วมกับบริษัท บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชฟรอน ได้จัดการฝึกอบรม พนักงานขับรถหน่วยงานBP หลักสูตร "การขับรถอย่างปลอดภัยขั้นสูง สำหรับรถบรรทุก"

image
10 March 2021

ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจบริการสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ"

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจบริการสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ"

1 2 3