ข่าวสาร

image
11 November 2022

จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานขับรถ ประจำสาขา DKSH บางปะอิน

จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานขับรถ ประจำสาขา DKSH บางปะอิน หลักสูตร "เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและเทคนิคการบริการด้วยหัวใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมมีใจรักงานบริการ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ

image
11 November 2022

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA 2021)

รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2564 (Excellent Logistics Management Award : ELMA 2021) บริษัท รวมถาวรขนส่งจำกัด ผู้ชนะรางวัลในสาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

image
11 November 2022

กิจกรรมโครงการเพื่อสังคม CSR 

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด จัดโครงการเพื่อสังคม บริจาคสิ่งของ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา และอื่นๆ ให้กับทางโรงเรียนวัดธรรมิการาม จ.ลพบุรี โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

image
11 November 2022

ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานการบริหารงานกิจการ จากคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานการบริหารงานกิจการ จากคณะผู้แทนกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของกัมพูชา ณ สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

image
11 November 2022

ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดยปีนี้ได้รับการตรวจจาก สหคลินิก สุวรรณภูมิ เฮลท์เมด Suvarnnaphum Health Med ซึ่งพนักงานได้มาเข้าร่วมตรวจสุขภาพกันอย่างพร้อมเพรียงกัน "เราเชื่อว่าผลงงานที่ดี เกิดจากสุขภาพที่ดี"

image
11 November 2022

ฝึกอบรมสำหรับพนักงานขับรถ ทุกหน่วยงาน หลักสูตร "เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และเทคนิคการบริการด้วยหัวใจ"

ฝึกอบรมสำหรับพนักงานขับรถ ทุกหน่วยงาน หลักสูตร "เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และเทคนิคการบริการด้วยหัวใจ"

1 2 3