ฝึกอบรมหลักสูตร "การขับรถอย่างปลอดภัยขั้นสูง สำหรับรถบรรทุก"

Image

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ร่วมกับบริษัท บางกอกพลาสท์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเชฟรอน ได้จัดการฝึกอบรม พนักงานขับรถหน่วยงานBP หลักสูตร "การขับรถอย่างปลอดภัยขั้นสูง สำหรับรถบรรทุก" วิทยากร จากบริษัท เชฟไดรฟเวอร์ เอดูเคชั่น จำกัด ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ.ห้องประชุม เทพารักษ์ กม.15

An image An image
An image An image
An image An image

 

Copyright @2021 Ruamthavorn Groups