ฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจบริการสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ"

Image

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการขับขี่ปลอดภัยด้วยหัวใจบริการสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ"

วิทยากร: ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ, อาจารย์สมปอง คงนิ่ม

ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ.ห้องราชพฤกษ์ เอ ชั้น5 โรงแรมพาร์ค วิลเลจ สมุทรสาคร

ผู้ที่เข้ารับการอบรม พนักงานขับรถ, หน่วยงานBPและเอสโซ่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และการบริการด้วยหัวใจสำหรับพนักงานขับรถมืออาชีพ

An image An image
An image An image

 

Copyright @2021 Ruamthavorn Groups