มอบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Platinum โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563

Image

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ ระดับ Platinum โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร

An image

An image

Copyright @2021 Ruamthavorn Groups