รวมถาวรกรุ๊ป รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน "RTG Save Life Green Earth"

Image

รวมถาวรกรุ๊ป รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ภายใต้สโลแกน "RTG Save Life Green Earth" ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก บางปู สมุทรปราการ

An image

An image

An image

An image

Copyright @2021 Ruamthavorn Groups