th | en
 
บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ผู้นำด้านบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศมานานกว่า 37 ปี ด้วยจำนวนรถที่มากกว่า 1,800 คัน และเครือข่ายของศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ ที่พร้อมไปด้วยบุคลากรผู้มากประสบการณ์ เพื่อจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา

รายละเอียดบริการขนส่งสินค้า ระหว่างโรงงาน - คลังสินค้า
สามารถจัดรถตามประเภทที่ลูกค้าต้องการในการรับสินค้าที่โรงงานผลิต ไปเก็บไว้ยังคลังสินค้าหรือรับสินค้า ที่โรงงานผลิตไปส่งให้ลูกค้าปลายทาง ซึ่งลูกค้าปลายทางอาจเป็นโรงงาน หรือร้านค้าย่อย ซึ่งต้องการรถในการไปส่งสินค้าต่างชนิดกัน

การขนส่งจะมี 2 รูปแบบ
 1. Door To Door Service (การจัดส่งสินค้าแบบส่งตรงจาก โรงงานผลิต หรือ คลังสินค้า ไปยัง ปลายทางที่กำหนด)
 2. Cross Docking Service (การจัดส่งสินค้าแบบ รวบรวมจาก ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายหลายรายการ ไปยัง ปลายทางเดียวกัน)

ซึ่งทั้งสองรูปแบบจะสามารถเสริมซึ่งกันและกันได้ เช่น ในกรณีสินค้าที่ออเดอร์ย่อยมากๆ ไม่สามารถส่งสินค้าโดยตรง จากคลังสินค้าของลูกค้าได้ ก็จะนำสินค้าเข้ามารวมศูนย์กระจายสินค้าที่สาขาร่มเกล้า : กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก หรือสาขา 345 (เมืองเช่า) : กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก เพื่อให้สามารถส่งสินค้าย่อยได้ในเวลาที่สั้นลงโดยมีต้นทุนที่ต่ำ

โดยเรามีโปรแกรมบริหารการจัดส่งสินค้า TEMS (TRANSPORTATION ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM)
TEMS คือระบบบริหารการกระจายสินค้า ที่สามารถควบคุมและติดตามประสิทธิภาพในการทำงานของ Staff ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็น Program ที่พัฒนาจากประสบการณ์จริงในการให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ โดยมุ่งเน้นการจัดส่งแบบ JIT เป็นสำคัญนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

โปรแกรมบริหารการจัดส่งสินค้า TEMS ประกอบด้วย
 1. ข้อมูลหลัก (Master) รวบรวมโปรแกรมที่ใช้เพิ่ม, แก้ไข และลบ ข้อมูลหลักๆ ของโปรแกรม
 2. คิดค่าขนส่ง (Billing) รวบรวมโปรแกรมที่ใช้ในขั้นตอนการกำหนดอัตรา, รับบิล และคิดค่าขนส่ง
 3. จัดส่งสินค้า (Loading) รวบรวมโปรแกรม ที่ใช้ในขั้นตอนการรับบิล, ทำใบคุมขนส่ง, ทำใบคืนบิล
 4. วัดผล KPI รวบรวมโปรแกรม ที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขการวัดผล และประมวลผลข้อมูล
 5. รายงาน (Report) รวบรวมโปรแกรม ที่ใช้ในการแสดงรายงาน, การค้นหาข้อมูล บิล, ใบรับ, ใบคุม,ใบคืน และการนำข้อมูลออก Excel   เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
หรือนำข้อมูลไปใช้ในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

พื้นที่จัดส่ง ที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ ครอบคลุม 76 จังหวัด ทั่วประเทศ ดูตารางแสดงจังหวัดที่จัดแบ่งตามภาค หรือหมวดหมู่การให้บริการ


ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด

กรุงเทพฯ และ ภาคกลาง
 
ภาคเหนือ
     
ภาคใต้
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ