th | en
 

สาขาสุราษฏร์ธานี

   
28/1 หมู่ 5 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

โทร.089-9264669,064-1836653 แฟกซ์ : 077-380658

ติดต่อฝ่ายขาย : คุณ อรวรรณ ราชายนต์
โทร : 081-268-5552 อีเมล์ : orawan@rttgroups.com

ติดต่อฝ่ายขาย :คุณ สุนทราภรณ์ สุขเนียม์
โทร : 095-371-5799 อีเมล์ : suntharaporn@rttgroups.com
 
 

สาขาหาดใหญ่

   
117/14-15 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพลุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร. 089-8641545 Fax. 074-216292

ติดต่อฝ่ายขาย : คุณ อรวรรณ ราชายนต์
โทร : 081-268-5552 อีเมล์ : orawan@rttgroups.com

ติดต่อฝ่ายขาย :คุณ สุนทราภรณ์ สุขเนียม์
โทร : 095-371-5799 อีเมล์ : suntharaporn@rttgroups.com
 
 

สาขาภูเก็ต

   
24/25 หมู่ 3 ถ.บายพาส ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร. 084-4410297 Fax. 076-364034

ติดต่อฝ่ายขาย : คุณ อรวรรณ ราชายนต์
โทร : 081-268-5552 อีเมล์ : orawan@rttgroups.com

ติดต่อฝ่ายขาย :คุณ สุนทราภรณ์ สุขเนียม์
โทร : 095-371-5799 อีเมล์ : suntharaporn@rttgroups.com