th | en
 
1960 ( พ.ศ.2503 ) เป็นปีแห่งการเริ่มต้นทำธุรกิจด้านการขนส่ง ให้กับ Colgate-Palmolive (Thailand) Ltd.

1977 ( พ.ศ.2520 ) เปิด ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมถาวรขนส่ง อย่างเป็นทางการ เพื่อให้บริการกระจายสินค้าแบบ Door To Doorให้กับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่ของประเทศในขณะนั้นคือ

  • Colgate-Palmolive (Thailand) Ltd.
  • บริษัท ดีทแฮล์ม(DKSH ในปัจจุบัน
  • Nestle (Thai) Ltd.
  • Unilever Thailand Ltd.

1996 ( พ.ศ.2539 ) เปิดศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคแห่งแรกที่ จังหวัดนครราชสีมา และได้มีการขยาย พื้นที่ในการให้บริการจนครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 20 จังหวัด

1997 ( พ.ศ.2540 ) เปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (หาดใหญ่) จังหวัดสงขลา ตามลำดับ โดยให้บริการครอบคลุม ถึงเกาะสำคัญๆ คือ เกาะสมุย ,เกาะพะงัน ,เกาะลันตา ด้วย

2000 ( พ.ศ.2543 ) เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการครบครันในการขนส่งสินค้าทั้งแบบ Door To Door และ Cross Docking เพราะได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือ ที่จังหวัด พิษณุโลก และจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้การกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

2002 ( พ.ศ.2545 ) จัดตั้ง บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จำกัด

2014 ( พ.ศ. 2557 ) เปิดตัว RUAMTHAVORN GROUPS ที่ให้บริการด้าน Logistics ครบวงจรประกอบไปด้วยบริษัทในเครือ ดังนี้

  • บริษัท รวมถาวร โลจิสติกส์ จำกัด
  • บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด (บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จำกัด เดิม)
  • บริษัท ไฮแม็กซ์ จำกัด
  • บริษัท ราชากรุ๊ป อินเตอร์เทรด จำกัด