th | en
 
จากอาชีพและประสบการณ์ด้านการรับจ้างขนส่งสินค้าเป็นเวลาหลายปี คุณมนตรี ราชายนต์ เล็งเห็นแนวโน้มความสาคัญ และการเติบโตของธุรกิจการบริการขนส่งสินค้า จึงได้ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมถาวรขนส่ง ในปี พ.ศ. 2520

โดยเริ่มจากการขนส่งสินค้าให้กับ บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด ด้วยจำนวนรถบรรทุกขนส่งเพียงไม่กี่คัน พื้นที่การให้บริการขนส่ง จะอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ด้วยการให้บริการที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความรับผิดชอบต่ออาชีพ ในการให้ บริการต่อลูกค้า ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตต่อเนื่องมาตลอด

ในปี พ.ศ.2545 จึงได้ก่อตั้ง บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด ปัจจุบัน บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ พื้นที่การให้บริการขนส่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมทั้งคลังสินค้าที่ทันสมัยและศูนย์กระจายสินค้า ครบทุกภาคในประเทศไทย