th | en
 
    ถัดไป
 

2018.09.12

รับรางวัล ISO9001 : 2015

   
 
   
   
 
   
คุณกฤษดา ราชายนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรวมถาวรโลจิสติกส์ จำกัด เข้าร่วมพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
DBD - LOGISTICS MANAGEMENT AWARD 2018 เพื่อรับรางวัล ISO9001 : 2015 เมื่อวันอังคาร
ที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชึ้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี